Κομνηνών γωνία με Ερμού βλέποντας προς Βενιζέλου το 1927

Κομνηνών γωνία με Ερμού βλέποντας προς Βενιζέλου το 1927, όπως εντοπίζει ο Δαυίδ Μπράβος σε μια φωτογραφία που ανέσυρε και έκανε τις ορθές παρατηρήσεις του ο Ανδρέας Καστάνης. Λίγο μετά την γωνία, η Στοά Καράσσο που είναι ακόμα και σήμερα στο Νο 18 της Ερμού. Η αφίσα αναφέρει θέατρο Διονύσια “Το τελευταίο Βαλς”, παραγωγή του 1927. (Τα Διονύσια είχαν ανοίξει τον Σεπτέμβριο του 1926: https://archive.saloni.ca/239) Σ' όλ αυτά να προσθέσουμε ότι οι στρατιώτες δεν φέρουν στέμμα μια και είμαστε στην περίοδο της Δεύτερης Ελληνικής Δημοκρατίας. Η φωτογραφία εσφαλμένα είχε ένδειξη Θεσσαλονίκη 1922 στην πηγή της (Gallica).

Στην πινακίδα αριστερά: Κατάστημα Νεχαμά-Καζάζη.

Οι πανέμορφοι αυτοί ηλεκτρικοί στύλοι κάλυπταν την Ερμού γιά ελάχιστο χρονικό διάστημα και ξηλώθηκαν την δεκαετία του 30. το αρνητικό αχνοφαίνεται το Μέγαρο Μαλάχ, γωνία Ερμού και Βενιζέλου. όπως και το ν. 18 της Ερμού επάνω αριστερά.