Ηλεκτρικός φωτισμός στην Ερμού κατά τον μεσοπόλεμο

Αυτήν την ξεχωριστή περίοδο πανέμορφοι ηλεκτρικοί στύλοι κάλυπταν την Ερμού και ξηλώθηκαν την δεκαετία του 30.