Ανάμεσα στα πυκνά εβραϊκά μνήματα μια συκιά

Ανάμεσα στα πυκνά εβραϊκά μνήματα μια συκιά. Ευκαιρία για μια φωτογραφία.