Βογατσικού: οι πριν το 1960 ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών

Η οδός Βογατσικού (στο κέντρο της Θεσσαλονίκης) και οι πριν το 1960 ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών.

Επιμέλεια και παρουσίαση Νίκανδρος Καστανίδης.