Ο μητροπολίτης Θεσ/νίκης Γεννάδιος, στην αρχή της αρχιερατείας του

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

Ο Γεννάδιος, μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, στην αρχή της αρχιερατείας του στο γραφείο του, γύρω στο 1912-3

[Από το βιβλίο “Θεσσαλονίκη, Στιγμές ιστορίας», Αθήνα, 2016, σελ. 221] 22/5/1912 αναγγέλλεται η εκλογή του από τον πατριάρχη (πρώην Θεσσαλονίκης) Ιωακείμ Η θριαμβευτική αποδοχή του νέου Μητροπολίτη από την Μακεδονία 23/5/1912 Στην υποδοχή του Γεωργίου με τον Μέιρ και τον μουφτή της πόλης.