Πρόσωπα, επαγγέλματα και μαγαζιά στη Θεσνίκη τον Μάιο του 1913

Πρόσωπα, επαγγέλματα και μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 1913 από τον φακό του Auguste Léon για τα Αρχεία του Πλανήτη του Albert Kahn