Το κατάστημα-βιοτεχνία δερμάτινων ειδών Τραμπούκη, Σπανδωνή 20

Στην καρδία του εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Το κατάστημα-βιοτεχνία δερμάτινων ειδών του Χριστ. Φ. Τραμπούκη, γύρω στο 1950, από τον Νίκανδρο Καστανίδη. Στην οδό Σπανδωνή [Από το βιβλίο “Θεσσαλονίκη η ψυχή μας” του Λ. Ιωαννίδη, Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 218] Το 2011, στο ίδιο μέρος (Σπανδωνή 20) Μια πληροφορία για τον Χριστ. Τραμπούκη, από την εφημ. “Μακεδονία” (16/3/1958, σελ. 6)