Αταύτιστος δρόμος της αγοράς σε λήψη Auguste Léon και συλλ. Albarel

Η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή φωτογραφία επιλέχτηκε να αναρτηθεί μαζί με μία της συλλογής Paul Albarel, αφού δείχνουν τον ίδιο, αταύτιστο ακόμη, δρόμο της αγοράς.

Λήψη στις 13/5/1913 από τον Auguste Léon Συλλογή Paul Albarel αρ.φ.AD11028Dv0761596