Αυτοχρωμίες από τα εβραϊκά νεκροταφεία στις 6 Σεπτεμβρίου του 1918

από τον φακό του Fernand Cuville για τα Αρχεία του Πλανήτη του Albert Kahn