Ο ιερέας των Ταξιαρχών και η οικογένειά του πίσω από το ιερό

Ο ιερέας των Ταξιαρχών και η οικογένειά του πίσω από το ιερό, μετά την επαναπόδοση του ναού στην Ορθόδοξη λατρεία.