Το μνημείο του Βασιλιά Γεωργίου Α στον τόπο δολοφονίας του

105 χρόνια και μια βδομάδα. Στις 5 Μαρτίου 1913, δολοφονείται ο Γεώργιος ο Α’ στην πόλη μας.

24/5/1913 Léon Busy, για τα Αρχεία του Πλανήτη. [Από το βιβλίο “Θεσσαλονίκη, μια πόλη Ανθρώπων¨”, Θεσσαλονίκη, 2017, σελ. 41] [Από το βιβλίο “Θεσσαλονίκη, Στιγμές Ιστορίας”, Αθήνα, 2016, σελ. 247] Το μέρος θα καταμετρηθεί και πλατεία θα δημιουργηθεί. Μακεδονία 16/3/1913 Ο βασιλιάς δεν γίνεται να χει μνημείο μπροστά σε μπακάλικο. Μετά την απαλλοτρίωση του μπακάλικου. Πολλοί δεν αναλογίζονται ότι περνούν μπροστά από τόπο ιερό. Όλοι να βγάζουν τα καπέλα τους περνώντας και να χαιρετούν με θρησκευτική ευλάβεια. Δεν επιτρέπεται να δεικνύεται ασύγγνωστος αδιαφορία. Μακεδονία 24/5/1913 Προτομή του Γεωργίου αγορασθείσα υπό του Δήμου θα τοποθετηθεί στον χώρο της πλατείας. Η επιθυμία της Όλγας είναι να αναγερθεί και ναϊδριο. Μακεδονία 4/6/1922