1941, μια τεχνική μονάδα στο ύψος του Ανατόλια προς το Πανόραμα

Μια Γερμανική μονάδα τεχνικής υποστήριξης ηλεκτροδοτεί και συντηρεί το δίκτυο στο ύψος του Ανατόλια στον δρόμο του Πανοράματος. Είμαστε στα 1941 και η Γερμανική κατοχή ετοιμάζει τις υποδομές της. Δεξιά στο κεντρικό κτίριο του Macedonia Hall του Ανατόλια, που είναι εκτός πλάνου, υπογράφηκε η συνθηκολόγηση της Ελλάδος το 1941 και κατόπιν χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμανούς ως το γενικό επιτελείο για τα Βαλκάνια. Αριστερά η εκκλησία στο νεκροταφείο της Πυλαίας. Πανοραμική εικόνα της γύμνιας της περιοχής από συνένωση τριών λήψεων.