“Ανωτέρα Κρατική Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων” Θεσσαλονίκης

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη.

Ιδρύθηκε το 1951, με αρχιτεκτονικά σχέδια του Κυπριανού Μπίρη (1907-1990) από το 1949 κι άρχισε να λειτουργεί το 1954 στο κτίριο απέναντι από την πλατεία του Χημείου. Το 1984 το κτίριο παραχωρήθηκε στο Κεντρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (που από το 1995 μετονομάστηκε σε “Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηματάς”) και χρησιμοποιείται ως Παιδιατρική Πτέρυγα.

Η ίδρυση και η ανέγερση της Σχολής αυτής προήλθε από το πρόγραμμα βοηθείας της Ελληνο-Αμερικανικής Οργάνωσης Οικονομικής Συνεργασίας και προωθήθηκε από τις αρχές του 1949 (βλ. εφημ. “Ελευθερία”, 27/2/1949, σελ. 5 και εφημ. “Εμπρός”, 1/3/1949, σελ. 3). Αρχές της δεκαετίας του 1950 Αρχές της δεκαετίας του 1950 Αρχές της δεκαετίας του 1950 Αρχές της δεκαετίας του 1950 Μετά το 1984 1924, φαίνεται το Νοσοκομείο αλλά δίπλα του δεν υπάρχει η Σχολή Νοσοκόμων Πριν το 1880, όπου δεν υπάρχει κανένα κτίσμα στο χώρο που το 1880 έγινε η έφιππη Οθωμανική χωροφυλακή κι αργότερα εγκαταστάθηκε το Κεντρκό Νοσοκομείο. Και ο χώρος της μετέπειτα Σχολής Νοσοκόμων είναι κενός. Πριν το 1880, όπου δεν υπάρχει κανένα κτίσμα εκεί που αργότερα θα εγκατασταθεί το Κεντρικό Νοσοκομείο και η Σχολή Νοσοκόμων