Τα εγκαίνια του κτιρίου της Φυσικομαθηματικής Σχολής Α.Π.Θ. 7/5/1961

Τα εγκαίνια του κτιρίου της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Α.Π.Θ. από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στις 7 Μαΐου 1961.

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη.

[Από το βιβλίο “75 Χρόνια Φυσικομαθηματικής Σχολής Α.Π.Θ.”, Θεσσαλονίκη, 2003, σελ. 123-25]

Το κτίριο της Φυσικομαθηματικής Σχολής ΑΠΘ, το 1961

Μπροστά στην είσοδο της ΦΜΣ

Αριστερά του Κ. Καραμανλή εικονίζεται ο Πρύτανης, τότε, Γεώργιος Βάρβογλης, δεξία ο αρχιτέκτονας του κτιρίου Π. Καραντινός, ο τότε Υπουργός Παιδείας Γ. Βογιατζής (με τα μαύρα γυαλιά), ο Κοσμήτορας της ΦΜΣ Κ. Μακρής κι ο Καθηγητής των Μαθηματικών Ι. Αναστασιάδης.

Στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της ΦΜΣ, όπου ο Πρύτανης Γ. Βαρβογλής εκφώνησε το λόγο.

Το Κεντρικό Αμφιθέατρο της ΦΜΣ, την ημέρα των εγκαινίων (7-5-1961), από μια άλλη οπτική γωνία