Το Β’ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης, χρόνια ανέγερσης 1928-1931

Το Β’ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης, από τον Νίκανδρο Καστανίδη. Από τα χρόνια της ανέγερσής του 1928-1931. Το Β΄ Γυμνάσιο στις αρχές της δεκαετίας του 1960 Η τοποθεσία του Β΄ Γυμνασίου, από σύγχρονη αεροφωτογραφία Η ίδια περιοχή μετά την πυρκαγιά του 1917, πριν την ανέγερση Η ίδια περιοχή μετά την πυρκαγιά του 1917, πριν την ανέγερση Αρχιτεκτονική μακέτα του Ν. Μητσάκη για το σχολικό συγκρότημα δίπλα στην Αγία Σοφία, όπου το δεξιο μέρος της αντιστοιχεί στο υπό ανέγερση Β΄ Γυμνάσιο. Αρχιτεκτονικό σχέδιο για το Β΄ Γυμνάσιο του Ν. Μητσάκη (1899-1941) Αρχιτεκτονικό-τοπογραφικό σχέδιο του Ν. Μητσάκη Δημοσίευση του αρχιτεκτονικού σχεδίου σε Γαλλική εφημερίδα Το σκάψιμο για τα θεμέλια (με οπτική γωνία προς την Αγία Σοφία) Τα θεμέλια (με οπτική γωνία προς Τσιμισκή) Όταν άρχισε η ανέγερση Η ανέγερση σε εξέλιξη Προχώρησε η ανέγερση Ολοκληρώθηκε η κατασκευή Εσωτερικά Σχολική αίθουσα το 1932 Σχολική τάξη, το 1964-5 Σχολική τάξη, το 1969 Διδακτική διαδικασία, το 1969 Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας 1960 Στην αυλή 1968-9 Σήμερα