Βλέποντας στο προαύλιο του Β’ Γυμνασίου Αρρένων. Όρχος επί κατοχής