1877 Πάσχα από τον “Ερμή” του Γκαρμπολά.

Ερανιστής ο Δαυίδ Μπράβος. Το πυροβολείν κατά τας ημέρας του Πάσχα είναι ου μόνον αντιχριστιανικόν αλλά και βάρβαρον Επιτάφιοι μόνον στον “περιαύλιον χώρον” των εκκλησιών. “Εφέτος τας ημέρας των παθών και του Πάσχα διήλθομεν εν άκρα ησυχία, ουδέν δυσάρεστον ως άλλοτε έλαβε χώραν”. Αμήν. Έρανος γιά τις μέρες του Πάσχα.