Ο γιατρός Γεράσιμος Η. Πεντόγαλος

Γεράσιμος Η. Πεντόγαλος (1927-2012), από τον Νίκανδρο Καστανίδη.

Δίδαξε την ”Ιστορία της Ιατρικής” στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., από το 1982 μέχρι το 1997, αρχικά ως επίκουρος καθηγητής και στη συνέχεια ως αναπληρωτής καθηγητής.

Η συμβολή του στην ιστορία της Θεσσαλονίκης είναι αξιόλογη. Στο ευρύ ερευνητικό του έργο συμπεριλαμβάνονται και τα εξής βιβλία σχετικά με την ιστορία της Θεσσαλονίκης: 1) Υφηγητές και διδάκτορες της ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ. (1997), 2) Γιατροί Θεσσαλονίκης, 1800–1912 (2011) και 3) Ερυθρός Σταυρός πόλεως Θεσσαλονίκης, (Ιούνιος – Αύγουστος 1913) Η μεγάλη προσφορά του λαού της πόλης στην περίθαλψη τραυματιών (2012). Γεννήθηκε στη Κεφαλονιά σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κι αργότερα Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το 1957 ολοκλήρωσε τη διατριβή του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα: Συμβολή εις την μελέτην και θεραπείαν των τραυματικών αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών. Άσκησε τη χειρουργική ειδικότητά του στην Κεφαλονιά μέχρι το 1982. Το 1980 ολοκλήρωσε την υφηγεσία του στο ΑΠΘ, με θέμα: Η Ιατρική Σχολή της Ιονίου Ακαδημίας (1824-1828, 1844-1865).

Γεράσιμος Η. Πεντόγαλος (1927-2012) Γεράσιμος Πεντόγαλος, νεότερος Σκίτσο του όταν ήταν 22 χρονών Βιβλίο που δίδαξε στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ. Εκδόθηκε το 1983. Του 1997 Του 2011 Του 2012