Οι χρήσεις γης ανατολικά του Λ. Πύργου

Οι χρήσεις γης ανατολικά του Λ. Πύργου.

Το Οθωμανικό Δημόσιο έχει αποφασίσει να φτιάξει ένα κτίσμα με κήπο δίπλα στον Λ. Πύργο. Όσοι επιθυμούν την ενοικίασή του ας απευθυνθούν.... Journal de Salonique 9/3/1905 3 Αυγούστου1905. Το Δημόσιο αρχίζει σε περίπου 15 μέρες την κατασκευή του νέου Κήπου, στο χώρο δίπλα στον Λευκό Πύργο που χρησίμευε ως εργοτάξιο της Εταιρείας Λιμένος. Ο χώρος θα φιλοξενεί ένα θέατρο, ένα καφέ και ένα περίπτερο. Θα καλύπτει 13000 τετρ πόδια (1200 τετρ μέτρα περίπου) και μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με τις ανάγκες. Θα γίνουν επίσης και εγκαταστάσεις για θαλάσσια λουτρά αντρών και γυναικών 26 Ιουνίου 1905 Ένα τηλεγράφημα από το Παρίσι μας ανακοινώνει την αναχώρηση του κ. Robert για Θεσσαλονίκη, της Εταιρείας Bartisol. Ο κ. Robert κάνει το ταξίδι με σκοπό να επισπεύσει την δραστηριότητα στις εργασίες διαπλάτυναης της παραλίας της πόλης μας, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στάδιο της βύθισης ενός στρώματος από πέτρες (enrochement-λιθορριπή) πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί η σειρά των τεχνητών μπλοκ, των οποίων η κατασκευή προχωράει στο εργοτάξιο του Λευκού Πύργου. Μας υπενθυμίζουν ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του εδώ, ο κ. Robert, έχει την πρόθεση να μελετήσει διάφορα σχέδια όπως την κατασκευή ενός κεντρικού σιδηρ. Σταθμού, ενός εργοστασίου για τον ηλεκτρικό φωτισμό του λιμανιού κλπ. Πρόκειται για την διαπλάτυνση της παραλίας κατά 8 μέτρα το 1905 Ενδεχομένως αυτοί οι σωροί δίπλα στον Λ. Πύργο να είναι το εργοτάξιο της Εταιρείας Λιμένος, με ξύλινα υλικά, μπλοκ, που χρησιμοποιεί κατά την διαπλάτυνση. Αν αυτό ευσταθεί τότε η φωτογραφία του Zepdji είναι του 1905. Λίγο αργότερα τα υλικά είτε έχουν φύγει είτε δεν εμποδίζουν. Ο χώρος πάντως διατίθεται για παραστάσεις τσίρκο τον Ιούλιο, ενώ τον Οκτώβριο για αγώνες πάλης με πεχλιβάνηδες για μια βδομάδα. Είσοδος 1 πιάστρο (γρόσι). Όποιος θέλει να προκρατήσει θέση θα πληρώσει 3 πιάστρα.