Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Splendid

Ποίος ήταν ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Splendid;

Στο βιβλίο “Χάνια Πανδοχεία Ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης 1875-1917” του Α. Χ. Γρηγορίου (Θεσσαλονίκη, 2003) αναφέρεται ότι το ξενοδοχείο Splendid άρχισε να λειτουργεί πριν το 1910 (συγκεκριμένα το 1907) κι ότι ήταν “ιδιοκτησίας οικογένειας Δαρβέρη” (σελ. 94). Είναι όμως γνωστό ότι η οικογένεια Δαρβέρη κατάγονταν από το χωριό Βέρβαινα της ορεινής Αρκαδίας και ότι ο Νικόλαος Δαρβέρης ήρθε στη Θεσσαλονίκη μετά την απελευθέρωση της (βλ. Θεσσαλονίκη, 1912-2012. Τα Μεγάλα Γεγονότα στον Καθρέπτη του Τύπου, εκδ. Μορφωτικού Ιδρύματος Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, σελ. 60). Ο Ν. Δαρβέρης ήταν δικηγόρος και μάλλον είναι απίθανο να είχε περιουσία όταν πρωτοήρθε στη Θεσσαλονίκη μια και η καταγωγή του ήταν φτωχική. Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα στοιχεία αυτά δεν ταιριάζουν. Κι έτσι το ερώτημα μένει ανοικτό.

Τα στοιχεία που συνθέτουν το πρόβλημα από τον Νίκανδρο Καστανίδη.