1943, ορισμένοι που ανέλαβαν εβραϊκά καταστήματα της Θεσσαλονίκης

1943, μερικοί απ' αυτούς που ανέλαβαν εβραϊκά καταστήμα της Θεσσαλονίκης, μετά τον εκτοπισμό τους. Από τη διπλωματική εργασία της Κατερίνας Ρούσσου: “Η γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης : εικόνες και στερεότυπα μέσα από τη ναζιστική προπαγάνδα : ο αντισημιτικός λόγος της Νέας Ευρώπης της Θεσσαλονίκης (Απρίλιος 1941 – Δεκέμβριος 1943)” Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2003, σελ. 159 [ http://ir.lib.uth.gr/handle/11615/13362