Ανεβαίνοντας την Κλειούς, λίγο πριν φτάσουμε στο Τσινάρι

1. Λήψη του Gaston Chérau 1915/16. Αναγνώριση από τον Ευστάθιο Ασλανίδη.

2. Λήψη του Gaston Chérau 1915/16. Αναγνώριση από τον Ευστάθιο Ασλανίδη.

3. Η βρύση στο βέλος

Τα σημεία λήψης στον χάρτη