Γύρω από το ξενοδοχείο “Κωνσταντινούπολις” στο Βαρδάρι μέχρι το 1918

Αριστερά αρχή Μοναστηρίου, δεξιά η Λαγκαδά Ίσια μπροστά η Λαγκαδά τα κάρα με τα άλογα κρύβουν την ποτίστρα και την Ειρήνης δεξιά. Λαγκαδά, ποτίστρα ζώων και ανθρώπων, Ειρήνης Μικροατύχημα στην αρχή της Λαγκαδά. Πίσω από την ποτίστρα οπωροπωλείο Βενιζέλος. Δεξιά το περίπτερο με την καλλωπισμένη εμφάνιση καπνοπωλείο. Η κίνηση στην περίοδο των συμμάχων σχεδόν επιβάλλει και την παρουσία αστυνόμου με καθήκοντα τροχονόμου. Λίγο πιο μέσα στη Λαγκαδά βλέποντας τους Ρώσους στρατιώτες να αναχωρούν απ την πόλη. Το δέντρο μπροστά στο ξενοδοχείο. Ο λεμονατζής ακριβώς μπροστά στο ξενοδοχείο, από μια φωτογραφία της νοσοκόμας Sybil Biddlecombe Λούστροι κάτω από το ξενοδοχείο μπροστα στο μαγαζί που μάλλον είναι νωρίς για ν ανοίξει. “Ποτά και γλυκίσματα” Από την Λαγκαδά μια ματιά προς την Μοναστηρίου προς τα δεξιά μετά το ξενοδοχείο, ενώ ίσια απέναντι η 26ης Οκτωβρίου. Στις αρχές της Λαγκαδά, γωνία με Μοναστηρίου το ξενοδοχείο Κωνσταντινούπολις, και μετά παράγκες. Σε μια απ' αυτές English Bar. Από τον Θεόδ. Νάτσινα