Το καφενείο του Μαλίκ μπέη στην πλατεία Βαρδαρίου

Το καφενείο του Μαλίκ μπέη στην πλατεία Βαρδαρίου. Η πιο παλιά διαθέσιμη απεικόνιση του καφενείου και της πλατείας Βαρδαρίου. Μπροστά στο καφενείο του Μαλίκ περνάει η Ειρήνης δεξιά από την ποτίστρα ένα άλλο καφενείο το οποίο λείπει από όλες τις άλλες λήψεις καθώς η πλατεία έχει διευρυνθεί και η ποτίστρα είναι ορατή από την Εγνατία.. Η φωτογράφιση έχει γίνει από κτήριο της Λαγκαδά. Το καφενείο του Μαλίκ αριστερά βρισκόμαστε στο κέντρο του Βαρδάρι και βλέπουμε την Εγνατία προς τη μεριά του Αλκαζάρ. Συλλογή Paul Albarel, του Μαλίκ αριστερά και μπροστά μας η Εγνατία. Το καφενείο και ευθεία μπροστά μας η Ειρήνη, οι γραμμές του τραμ στην Εγνατία. Κοντινή λήψη του καφενείου Μαλίκ “Μαυρίδη Αλεξάνδρου, ανάμνησις από το καφενείο του Μαλίκ”1929 Από τη συλλογή Παπατζήκα στο βιβλίο με τον Χρ. Ζαφείρη “Εν Θεσσαλονίκη 1900-1960” Ο χώρος της πλατείας σε αεροφωτογραφία του 1916 Μακεδονία 22-10 1931, ο ενοικιαστής του καφενείου Μαλίκ προσπαθεί όσο μπορεί να καθυστερήσει την κατεδάφισή του για την διάνοιξη της πλατείας. Παραπονούνται οι υπόλοιποι έμποροι της περιοχής. Μέσα της δεκαετίας του 30 η πλατεία έχει πάρει με τις διανοίξεις ουσιαστικά την μορφή που ξέρουμε σήμερα.