Φωτογραφία του περιβόλου της Αγ. Σοφίας και με Κομνηνών

Φωτογραφία του περιβόλου της Αγ. Σοφίας και άλλη μία εκεί που τέμνεται με την Κομνηνών, έρχονται να προστεθούν στην παρουσίαση αυτού του κεντρικού σημείου της πόλης πριν την πυρκαγιά. Ιταλικής προέλευσης τη φορά αυτή.