Δύο φωτογραφίες της Γερμανικής Σχολής στον Βαρδάρι.

Μία τελετή (οι δυτικοί παρευρισκόμενοι ασκεπείς) και μία αναμνηστική του δάσκαλου με τα πρωτάκια.