Η δυτική πλευρά της πρώτης προβλήτας του λιμανιού της πόλης. Κατοχή

Η δυτική πλευρά της πρώτης προβλήτας του λιμανιού της πόλης, κατά την γερμανική κατοχή. Εκεί όπου τα γραφεία Οργανισμού Λιμένος σήμερα, που είναι το κεντρικό θέμα των φωτογραφιών, πίσω ακριβώς από το σημερινό Κίτσεν Μπαρ.

Πρώτες μέρες γερμανικής κατοχής, τα ερείπια από τις ανατινάξεις των Βρετανών.

Και αν εκείνες ήταν καταστροφές, αυτή ήταν η εικόνα της προβλήτας λίγο μετά την απελευθέρωση. Τελετές αναφοράς Γερμανών μπροστά στο Λιμεναρχείο.