Το κτίριο Διοίκησης στην πρώτη προβλήτα κατά την Κατοχή

Πάντα στην πρώτη προβλήτα, στην ανατολική πλευρά αυτή τη φορά και πιο μπροστά, το κτίριο Διοίκησης που υπάρχει ακόμη. Στην κατοχή φυσικά επιταγμένο. Οι Γερμανοί που ανήκουν στη φρουρά του λιάζονται στην ταράτσα, καθαρίζουν τα όπλα. Ακολουθεί μουσική, ζωντανή και από γραμμοφώνου. Ιούνιος 1941 και όλα μοιάζουν διακοπές.