Από την Ερμού ανεβαίνοντας την Κυδωνιάτου

Στην γωνία Ερμού και Κομνηνών Στο βάθος, στο τέλος της Κυδωνιάτου, η στεγασμένη Δημοτική Αγορά.