Μπαίνοντας στην Βλάλη από την Αριστοτέλους, στο Καπάνι

Μπαίνοντας στην Βλάλη από την Αριστοτέλους, στο Καπάνι, τα χρόνια της κατοχής Κατεβαίνοντας την Αριστοτέλους, δεξιά η Βλάλη.

Μόλις έχουμε μπει από την Αριστοτέλους

Βλέποντας προς τα πίσω, από την Βλάλη προς την Βατικιώτη

Η Μενεξέ ανοίγεται μετά το πρώτο κτίριο δεξιά. Στην επιγραφή διαβάζουμε: “Δεχόμεθα δελτία για ζάχαρη” Ο ιερέας μπροστά σ αυτό το μαγαζί που δέχεται τα δελτία.

Που είναι αυτό δεξιά, ΒΔ γωνία Βλάλη με Μενεξέ, είδη Ζαχαροπλαστικής.

Ακριβώς στην απέναντι γωνία ένα άλλο μαγαζί

“Εχουμε τα καλλίτερα” ΝΔ γωνία Βλάλη με Μενεξέ.

Πάλι στην ίδια γωνία.

Συνεχίζοντας τον δρόμο μας προς την σκεπαστή αγορά.

Η αρχή της στεγασμένης Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς. Στην αρχή της Χαλκέων, στο Καπάνι. Φωτογραφία συλλογής Μήτου.

Μέσα στην στεγασμένη αγορά. Από την αντίθετη μεριά της Βλάλη, προς την μεριά της Σπανδώνη.