Εγνατία και Βενιζέλου, Αύγουστος του 1917

Η πρώτη φωτογραφία από την Médiathèque de l'architecture et du patrimoine είναι από τις πιο γνωστές των ημερών της πυρκαγιάς. Από τον Ευστάθιο Ασλανίδη εντοπίζεται λίγο ανατολικότερα από την Βενιζέλου.

Αμέσως μετά την Βενιζέλου βλέποντας ανατολικά Τα σημεία συσχέτισης

Η φωτογραφία συσχέτισης. Λίγο ανατολικότερα από την γωνία Εγνατίας με Βενιζέλου.