Κωνσταντίνος Ν. Γκράτζιος, γυμνασιάρχης Γ΄ Γυμνασίου Θηλέων

Κωνσταντίνος Ν. Γκράτζιος (1890-1967)

Ήταν ο επί σειρά ετών γυμνασιάρχης του Γ΄ Γυμνασίου Θηλέων Θεσσαλονίκης (1936-1955) και πατέρας του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την Χούντα, αρχιστράτηγου Αγαμέμνονα Κ. Γκράτζιου (1922-1993).

Γεννήθηκε στο Ελαφότοπο Δυτικού Ζαγορίου του νομού Ιωαννίνων. Αποφοίτησε το 1908 από το Γυμνάσιο Σερρών, όπου εργαζόταν ο πατέρας του. Ως μαθητής Γυμνασίου συνέβαλε, μαζί με συμμαθητές του, στον Μακεδονικό Αγώνα μεταφέροντας πληροφορίες στον Ελληνικό στρατό. Το 1914 τελείωσε το μονοτάξιο Διδασκαλείο Ιωαννίνων και το 1916 γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών, από όπου πήρε το πτυχίου της Φιλολογίας.

Υπηρέτησε στον Ελληνικό στρατό ως έφεδρος αξιωματικός, μέχρι το 1922. Πρωτοδιορίστηκε ως καθηγητής στη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων και συμμετείχε, για οκτώ χρόνια, στην εδραίωση του φημισμένου Ιεροδιδασκαλείου της Μονής Βελλάς. Το 1933 ανέλαβε τη θέση του γυμνασιάρχη στο Γυμνάσιο Πολυγύρου. Το 1935 ήρθε σε σύγκρουση με το Μητροπολίτη Κασσανδρείας Ειρηναίο, υπερασπιρίζοντας τη δημοτική γλώσσα. Η μετάθεση του στο Γ΄ Γυμνάσιο Θηλέων Θεσσαλονίκης ήταν το επακόλουθο και η αναβάθμισή του. Στη διάρκεια της εκπαιδευτικής του θητείας επισήμαινε τον αναχρονιστικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και αγωνίστηκε με τον τρόπο του για το άνοιγμα της λαϊκής παιδείας.

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη.

Κωνσταντίνος Ν. Γκράτζιος (1890-1967) Οδός Γυμνασιάρχου Κ. Γκράτσιου (δηλ. Γκράτζιου) στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο Διοικητήριο Οδός Γυμνασιάρχου Κ. Γκράτσιου (δηλ. Γκράτζιου) στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο Διοικητήριο 1935 ο Κ. Γκράτζιος στο Γυμνάσιο του Πολυγύρου 1937, ο Κ. Γκράτζιος γυμνασιάρχης στο Γ΄ Γυμνάσιο Θηλέων Θεσσαλονίκης, που τότε στεγαζόταν στο Σιντριβάνι 1946, ο Κ. Γκράτζιος γυμνασιάρχης στο Γ΄ Γυμνάσιο Θηλέων Θεσσαλονίκης, που τότε στεγαζόταν στην Καρόλου Ντήλ 1955, τελετές στο Γ΄ Γυμνάσιο Θηλέων Θεσσαλονίκης μ΄αφορμή την αποχώρηση του Κ. Γκράτζιου, λόγω συνταξιοδότησης Οικία οικογένειας Γκράτζιου, στη διασταύρωση Μ. Μπότσαρη με Πατρών