Απολυμαντηρίου συνέχεια. Ρόγος. Αύγουστος του 1896

Απολυμαντηρίου συνέχεια... ή μάλλον, «προηγούμενα». Αύγουστος του 1896: «Μαθαίνουμε ότι, σκάβοντας για πηγάδι που θα τροφοδοτεί τους απολυμαντικούς φούρνους τους οποίους εγκατέστησε ο Δήμος στην συνοικία Ρόγος, οι εργάτες έφεραν στο φως από τα έξι μέτρα βάθος ένα μεγάλο κομμάτι μάρμαρο. Καθώς, όπως όλοι γνωρίζουν, σ’ αυτά τα δρομάκια βρέθηκαν τα φημισμένα ‘Είδωλα’, μπορούμε να ελπίζουμε ότι πρόκειται για ίχνος από κάποιο αρχαίο έργο τέχνης».