Τα κτίρια του Διδασκαλείου Θηλέων Θεσσαλονίκης, γύρω στο 1928

Τα κτίρια του Διδασκαλείου Θηλέων Θεσσαλονίκης, γύρω στο 1928 Ακόμη ένα αφιέρωμα του Νίκανδρου Καστανίδη, με αφορμή πρωτοεμφανιζόμενο φωτογραφικό υλικό Το κτίριο αυτό, που ήταν το Βουλγαρικό παρθεναγωγείο μέχρι το 1913, βρισκόταν στην Αγία Σοφίας λίγο πιο πάνω από την Αχειροποίητο και στέγασε γύρω στο 1917 το Ελληνικό παρθεναγωγείο και το 1924 το Διδασκαλείο Θηλέων της Θεσσαλονίκης. Η φωτογραφία είναι της Οθωμανικής περιόδου. Από το αρχείο για τον Μίλτο Κουντουρά: https://miltoskountouras.gr/ Από την εφημερίδα “Το Φως”, 24-4-1927, σελ. 5 Από το αρχείο για τον Μίλτο Κουντουρά: https://miltoskountouras.gr/ Από το αρχείο για τον Μίλτο Κουντουρά: https://miltoskountouras.gr/ Από το αρχείο για τον Μίλτο Κουντουρά: https://miltoskountouras.gr/ Από το αρχείο για τον Μίλτο Κουντουρά: https://miltoskountouras.gr/ Από το αρχείο για τον Μίλτο Κουντουρά: https://miltoskountouras.gr/ Από το αρχείο για τον Μίλτο Κουντουρά: https://miltoskountouras.gr/ Από το αρχείο για τον Μίλτο Κουντουρά: https://miltoskountouras.gr/ Αεροφωτογραφία του 1944,