Τα ονόματα του θερινού κινηματογράφου Κυβέλεια

Οι περιπέτειες ενός ονόματος. Αναθεωρημένες και πλήρεις. Από τον Δαυίδ Μπράβο. Θερινός κινηματογράφος Κυβέλεια (1930-1932). Θερινός κινηματογράφος Αθήναιον (1933). Ντάνσιγκ-Βαριετέ Αμπάσαντορ (1934). (1935-1937) Παύση λειτουργίας. (1938-1940) Κινηματογράφος Μεντιτερανέ.

1933

1933 1933 Ιούλιος 1933 1934 Αμπάσαντερ. Ντανσιγκ-Βαριετέ 1934 1938 μέχρι το 1940. Ξεκίνησε σαν θερινός κινηματογράφος Κυβέλεια το 1930 και κατέληξε σαν θερινός κινηματογράφος Μεντιτερανέ το 1940.

1940