Το Bey hamam, λουτρά “Παράδεισος” αμέσως μετά την πυρκαγιά

Εγνατία από την γωνία με Μπαλάνου. Εδώ η ίδια γωνία, με λήψη προς το Ουν Καπάν, πριν την πυρκαγιά:

Η καταστροφή των παραγκών και των στεγάστρων φανέρωσε και την πραγματική μορφή της εισόδου των λουτρών. Από την συλλογή Παπαϊωάννου, λήψη από τον μιναρέ του Σουλεϊμάν. Λήψη από τον μιναρέ της Αγ. Σοφίας. Από την Médiathèque, άκρη δεξιά ο κεντρικός τρούλος των λουτρών, με άποψη του ευρύτερου χώρου εκατέρωθεν της Εγνατίας Κι αυτή η λήψη από τον μιναρέ του Σουλεϊμάν Λήψη από την γωνία με Αγ. Νικολάου (Μητρ. Γενναδίου σήμερα) λίγα χρόνια μετά την πυρκαγιά