Αγίου Νικολάου, μεταξύ Αγίου Δημητρίου με Ολύμπου

Από την έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Μ.Ι.Ε.Τ. με τίτλο “Το τέλος της παλιάς μας πόλης” αυτή η αταύτιστη μέχρι σήμερα φωτογραφία. Ο Ευστάθιος Ασλανίδης την συσχετίζει με λήψη από τον μιναρέ του Fethiye. Οδός Αγίου Νικολάου στο καταργημένο τμήμα πλέον μεταξύ Αγίου Δημητρίου με Ολύμπου.

Τα σημεία/σπίτια συσχέτισης.