Απ το παλιό Εργατικό Κέντρο, στην πλατεία της Ρωμ. αγοράς. Κατοχή

Απ' το μπαλκόνι του παλιού Εργατικού Κέντρου, η ανοιχτωσιά πριν τα μέγαρα της αναπλασμένης Αριστοτέλους. 25 χρόνια πριν τα πράγματα και οι κάτοικοι αυτού του χώρου ήταν αλλιώς. Μια απέραντη αλάνα για τα παιδιά, ένας αμήχανος περίπατος, ένας ευκαιριακός όρχος να ορίζεται στα κάτω άκρα του αριστερά απ' τα οθωμανικά λουτρα και δεξιά απ την βυζαντινή Παναγία των Χαλκέων.