Στ. Δραγούμη στο ύψος της Ολυμπιάδος, το Καρίπειο

Από την συλλογή Παπαϊωάννου, ΜΦΘ, οι δυο κυρίες κατηφορίζουν τη Στ. Δραγούμη στο ύψος της Ολυμπιάδος. Ο Ευστάθιος Ασλανίδης προτείνει το Καρίπειο.