Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΙΚΑ γύρω στα 1960

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη. Είναι μια πτέρυγα (η 4η) που προστέθηκε, την περίοδο 1958-60, στις αρχικές δύο πτέρυγες του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και χρηματοδοτήθηκε από το ΙΚΑ. Λίγο πριν είχε προστεθεί και η 3η πτέρυγα της Παιδιατρικής, που χρηματοδοτήθηκε από τη Σουηδική Φιλανθρωπική Οργάνωση “Rädden Badden” (“Σώστε τα Παιδιά”), από το 1954. Οι δύο αρχικές πτέρυγες αποφασίστηκαν να χρηματοδοτηθούν από την Ελληνοαμερικανική Οργάνωση ΑΧΕΠΑ και με τη συνδρομή της Ελληνικής Πολεμικής Περίθαλψης της Αμερικής. Θεμελιώθηκαν το 1947, ήταν έτοιμες το 1951 και άρχισαν να λειτουργούν το 1953. Πτέρυγα του ΙΚΑ στο ΑΧΕΠΑ, γύρω στο 1959-60

[Από το βιβλίο “Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1928-1960”, επιμ. Β. Δ. Κυριαζόπουλου, Θεσσαλονίκη, 1960, σελ. 74] [Από το βιβλίο “Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1928-1960”, επιμ. Β. Δ. Κυριαζόπουλου, Θεσσαλονίκη, 1960, σελ. 41] Το ΑΧΕΠΑ με τρεις πτέρυγες, γύρο στο 1958 Το ΑΧΕΠΑ με 4 πτέρυγες, γύρω στο 1962

[Αναρτήθηκε από τον “Dimitris Labridis”, στις ΠΦΘ, στις 4-6-2015] Το ΑΧΕΠΑ σήμερα