Ο Δημήτριος Ιωαννίδης, η κατοικία του στην Δεσπεραί. Το Ιωαννίδειο

Ο ευεργέτης Δημήτριος Ιωαννίδης (1841-1906). η κατοικία του επί της Δεσπεραί και το Ιωαννίδειο Σχολείο. Από τον Νίκανδρο Καστανίδη.

Το Ιωαννίδειο Σχολείο. Κτίστηκε το 1907, έργο του Παιονίδη. Σήμερα εξακολουθεί να λειτουργεί ως 40ο δημοτικό, Μανουσογιαννάκη και Φιλικής Εταιρείας. Στη φωτογραφία εικονίζονται: στη μέση καθισμένος ο ευεργέτης Δημήτριος Ιωαννίδης, δίπλα του (από αριστερά όπως φαίνονται) η σύζυγός του Μαρία (;;-1938) το γένος Μιχαήλ Ν. Τζεκεδέρκη, από την άλλη μεριά (δεξιά του, όπως φαίνονται) η αδελφή του Αναστασία (ή Τσιτσίκω) και δίπλα της η νύφη του Μαρία (σύζυγος του αδελφού του Ναούμ Ιωαννίδη). Όρθιοι πίσω είναι: αριστερά ο αδερφός του, Γεώργιος Ιωαννίδης, στη μέση ο Γεώργιος Χατζή Ιωάννου (σύζυγος της αδελφής του Αναστασίας) και δίπλα του ο δεύτερος αδελφός του, Ναούμ Ιωαννίδης. Τα παιδιά που φαίνονται είναι τα ανίψια του Ιωάννης και Κωνσταντίνος (γιοι του Ναούμ, κατά πάσα πιθανότητα) και το κορίτσι, αριστερά στη φωτογραφία, πιθανόν είναι η ανιψιά του, Θεοδώρα (κόρη του Ναούμ). Ο Δημήτριος Ιωαννίδης και η σύζυγός του Από το βιβλίο “Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής” του Φιλίππου Αθ, Ζυγούρη, 2010, σελ. 465 Από τοπογραφικό του Δήμου Θεσσαλονίκης του 1958, η οικία Ιωαννίδη επί της Δεσπεραί. Το Ιωαννίδειο Σχολείο και η κατοικία του ευεργέτη του Δημ. Ιωαννίδη δεξιά. Αριστερά το σχολείο και δεξιά η οικία. Εκεί που αρχίζει η Δεσπεραί, λίγο πιο κάτω από το Συντριβάνι. Η οικία Ιωαννίδη στο βέλος δεξιά. Κατεβαίνοντας λίγο πιο κάτω την Δεσπεραί, στο βέλος η οικία Ιωαννίδη. Το τοπογραφικό (1958) του Δήμου επάνω στο σήμερα. Το σπίτι αριστερά, στη γωνία Δεσπεραί με Σβώλου, που κληροδότησε ο Δημ. Ιωαννίδης, πριν ακόμη ανοικοδομηθεί, το 1959. Από την συλλογή του Βαγγέλη Καβάλα. Το Ιωαννίδειο Σχολείο και η πολυκατοικία του κληροδοτήματος Δημ. Ιωαννίδη στη Δεσπεραί, σήμερα, μέσα στους κίτρινους κύκλους. Η πολυκατοικία του κληροδοτήματος Δημ. Ιωαννίδη, δηλ. εκεί που παλιότερα ήταν η κατοικία του, στη Δεσπεραί σήμερα