Γαβριάδες βοηθούν τους Γάλλους στρατιώτες στην παραλία το 1917

Γαβριάδες βοηθούν τους Γάλλους στρατιώτες. Όλοι το απολαμβάνουν. Εμείς περισσότερο.