Ιταλικός θίασος Όπερας, Εσρέφ πασσάς, δωρεές του Αλλατίνη

Ιταλικός θίασος Όπερας. Θα παίξει στο Ιταλικό θέατρο, που μόνο σε παλιούς χάρτες το έχουμε βρει. Εσρέφ πασσάς. Διαχειρίστηκε την κατάσταση στην πόλη μετά την σφαγή των Προξένων. Αλληλεγγύη ... “ο αξιότιμος κος Αλλατίνης” κάνει δωρεά γιά την ανέγερση Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου. Ο Δαυίδ Μπράβος ψάχνει στις παλιές εφημερίδες.