Δύο κατοχικές φωτογραφίες γωνία Βλάλη με Μενεξέ

Συμπλήρωμα στην οδό Βλάλη με δύο ακόμη φωτογραφίες. Γωνία Βλάλη με Μενεξέ. Προστέθηκαν και στο αρχικό αφιέρωμα, στη σειρά όπου ανήκουν και όπου μπορεί να κατανοηθεί η αλληλουχία τους με τις άλλες Η επιγραφή ολόκληρη λέει: “Δεχόμεθα δελτία για ζάχαρη” και ανήκει στα είδη Ζαχαροπλαστικής που είδαμε εδώ: Λίγο πιο πριν στη Βλάλη, μόλις έχουμε μπει από την Αριστοτέλους.