Μία ήσυχη εικόνα στην παλιά παραλία της δεκαετίας του 60