Ένα έργο στα Ηλύσια, ένας άνδρας που τρέχει, το τραμ στην Παύλου Μελά 19

Σήμερα θα τρέχαμε να προλάβουμε το αστικό. Μπορεί ο άνδρας της εικόνας να τρέχει για το τραμ. Μπορεί πάλι ο τίτλος του έργου στα Ηλύσια να τον έχει επηρεάσει. Μπορεί και όχι.