Ο κήπος του Μπέστσιναρ

Ο τετράγωνος δενδρόφυτος χώρος αριστερά από τις προβλήτες είναι ο κήπος Μπέστσιναρ.