Χαμηλές πτήσεις στην παραλία της Αγ. Τριάδας. Κατοχή

Χαμηλές πτήσεις στην παραλία της Αγ. Τριάδας με τους λουόμενους Γερμανούς να παρακολουθούν