Το θαλάσσιο τείχος της πόλης σε φωτογραφίες και άλλες απεικονίσεις

Βρέθηκε στα ουγγρικά αρχεία και πρωτοαναρτήθηκε στις ΠΦΘ από τον Zacharias Semertzidis

Από την συλλογή του Pierre de Gigord/εκδόσεις Kallimages, όπως παρουσιάστηκε στην έκθεση του ΜΙΕΤ “Το τέλος της παλιάς μας πόλης”