Ένα αεροφωτογραφικό πανόραμα

Ένα αεροφωτογραφικό πανόραμα. Κατ ευθείαν. Στη μέση δυτικά, ο μιναρές του Τσαρσαμπά στην οδό Ευριπίδου.